trung-song

Luộc/rán trứng cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng rắn lại

Leave a Comment