san-pham-tu-sua

Để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm listeriosis do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ra, đừng tiêu thụ sữa thô, phômai mềm, hoặc các sản phẩm làm từ sữa không tiệt trùng khác

Leave a Comment