hau-song

Hàu sống hoặc chưa chín có thể chứa vi khuẩn Vibrio gây ra bệnh truyền nhiễm Vibriosis

Leave a Comment