Các tài liệu hay về thực phẩm – file PDF tiện để tải về

Trang này dự định cung cấp các tài liệu chất lượng cao cho những ai có mong muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về thực phẩm. Chủ yếu được chúng tôi dịch từ các tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh.

A. Thực phẩm truyền thống

B. Nghệ thuật ẩm thực

C. Ăn chay & Ăn mặn

D. Thực phẩm trong sự tiến hóa của loài người

F. Thực phẩm trong mối quan hệ với tâm lý và sinh lý

G. Thực phẩm trong ảnh hưởng của kinh tế, văn hóa, xã hội

H. Khác