Tiền sản giật ở phụ nữ mang thai

Út Em chào các mẹ. Tiền sản giật là một bệnh lý phổ biến, chiếm tỉ lệ 2 – 8% số phụ nữ mang thai.

Dạng nhẹ có thể không gây ảnh hưởng đến thai kỳ. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị, tiền sản giật sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn với cả mẹ và bé.