Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của tóc và da đầu

Tóc có một số kiểu loại, màu và hình dáng khác nhau. Tuy có những khác biệt đó nhưng cấu trúc cơ bản nhất của tóc là gì? Tôi nghĩ rằng chẳng có cách nào hiểu vấn đề này rõ hơn bằng việc sử dụng những hình ảnh vẽ phác họa trên bảng.

Trong bài này, tôi sẽ dùng cách này để bài viết dễ hiểu hơn, đây cũng là những hình ảnh giải thích cho những gì tôi biết được về tóc và da đầu.