Cân nặng của thai nhi

Trong gia đình bạn ai là người quan tâm nhất đến cân nặng của bé?

Leave a Comment