Mang thai c

Hình ảnh của quá trình chuyển dạ

Út Em chào các mẹ. Những hình ảnh dưới đây đã được Peg Gerrity minh họa lại để cho thấy cách thai nhi chào đời trong suốt quá trình chuyển dạ rồi sinh thường.