Trải nghiệm và bài học làm mẹ lần đầu

Sau đây là tổng hợp kinh nghiệm mình thu được trong quá trình nuôi con lần đầu. Những gì mình chia sẻ đều là trải nghiệm cá nhân, các mẹ cũng chỉ nên coi là nội dung tham khảo, có thể đúng với người này mà không đúng với người khác. Một số mẹ có inbox hỏi kinh nghiệm chăm sóc khi bé ho, sổ mũi, thì đây cũng là một câu trả lời chung cho các mẹ. PHẦN 1: MANG THAI Giữa tuổi 27, mình lần đầu tiên mang bầu, với một tâm thế rất thoải mái, bởi lúc