Bột rau má nguyên chất vườn Út Em

Chỉ cần một khu vườn nhỏ nhưng biết cách xen canh, siêng năng chăm bón là có thể thu được rất nhiều loại vừa rau ăn, hoa, trái cây ngon và lành. Rau má mình chỉ mất công thả dưới các gốc rau ngót, gốc hồng, gốc cam bưởi, ổi, luôn đủ ẩm và mát để rau sinh trưởng thì tới mùa sẽ có thu hoạch thường xuyên.