sua-lactose

sữa và các chế phẩm từ sữa thường chứa nhiều lactose

Leave a Comment